Задължителна регистрация при доставка на услуги, данъкът за които е изискуем от получателя (ЧЛ. 97А ОТ ЗДДС)


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация