Задължителна регистрация при дистанционна продажба на стоки (ЧЛ. 98 ОТ ЗДДС)


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация