Задължителна регистрация при вътреобщностно придобиване на стоки (ЧЛ. 99 ОТ ЗДДС)


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация