Задължителна регистрация по ЗДДС на физическо лице

  • Кога възниква задължение за регистрация по ЗДДС?
  • Кога възниква задължение за регистрация по чл. 97а, ал. 2 ЗДДС и по чл. 97а, ал. 1 ЗДДС?
  • Какви са задълженията на регистрирано по ЗДДС физическо лице?
  • Какви са условията за дерегистрация по  ЗДДС?

Влез и прочети, за да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация