Задължения при покупка на ново превозно средство в ЕС

  • Как се декларира вътреобщностното придобиване на нов автомобил по ЗДДС?
  • Как се определя нов автомобил според ДР на ЗДДС?
  • Какъв е срокът за деклариране на данъка за вътреобщностното придобиване на автомобил?

     

Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация