Задължения на работодателя при полагане на извънреден труд

В тази статия сме обобщили:

- Кой труд е извънреден и в кои случаи се допуска по изключение ?

- Каква е законовата продължителност на извънредния труд ?

- Какви документи се пополват когато се налага полагането на извънреден труд ? - Примерни бланки

- Кое е специфичното при полагането на извънреден труд през събота  или неделя при подневно отчитане на работното време ?

- Как се заплаща извънредният труд ?- Примери за изчисляване когато се работи извънредно и когато този ден е и празник

- Следва ли работодателят да заплати на командировано лице допълнително възнаграждение за извънреден труд, в случаите в които командированото лице пътува до или от мястото, в което е командирован в почивен(неработен) ден или на официален празник?

 

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече. И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация