Етапи на изпълнение на квотата чрез назначаване на работници и служители с трайни увреждания съг. ЗХУ

Законът за хората с увреждания (ЗХУ) създаде едно ново задължение за работодателите – задължението за изпълнение на квоти. Целта на новото задължение е да гарантира заетостта на хората с трайни увреждания в обичайна работна среда заетост. 

Квотите са задължителни за всеки работодател, който има 50 и повече работници и служители и осъществява своята дейност в обичайна работна среда

В тази статия  са посочени  етапите, през които е следвало да преминат работодателите, които изпълняват квота чрез назначаване на работници и служители с трайни увреждания

 

За да може да прочетеш всички статии по въпроса, трябва да се абонираш или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход

За да знаеш повече. И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация