Еднородна дейност в един и същи обект

Здравейте,

Имам фирма, която не е регистрирана по ДДС. Наближавам 50 000 лв. оборот и ще подлежа на задължителна регистриция.

Въпросите са:
1. Ако съпругът ми направи фирма, която ще се води на друг адрес и прехвърлим дейността на нея, а моята фирма прекъсне дейност за няколко месеца - ще се включили неговият оборот към моя като свързани лица?
2. Може ли де се позовем на чл. 96, ал. 11 от ЗДДС - че не е налице последователно извършване на еднородна дейност, ако е налице прекъсване за повече от един месец от датата на преустановяване на дейността?
3.И какво се тълкува под преустановяване на дейност?

Благодаря Ви предварително! 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация