Д1 за СОЛ, осигурено на макс. осигурителен доход по трудовово правоотношение на непълно работно време

За случаите, в които самоосигуряващите се лица не следва да подават Д1

чл. 4 (8) от Наредба № Н-13

за лицата, осигурени на повече от едно основание по чл. 4 от КСО, се подават декларации образец № 1 и в случаите, в които на едно от основанията осигурителните вноски са внесени върху максималния месечен осигурителен доход.

(9) Алинея 8 не се прилага за лицата, които са осигурени на основание чл. 4, ал. 1 от КСО за пълен месец върху максималния месечен размер на осигурителния доход и са:
1. получили възнаграждение за работа без трудово правоотношение за същия месец; или
2. самоосигуряващи се лица, упражняващи трудова дейност, след 31 декември 2015 г. и са избрали да се осигуряват само за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт.

 

В следващите редове ще прочетеш

Трябва ли самоосигуряващото се лице да подава декларация обр. № 1, ако е осигурено по трудовото правоотношение върху максималния месечен размер на осигурителния доход, но за непълно работно време?

Искаш ли да знаеш повече ?

Абонирай се  за ZnamKak.com или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация