Дължи ли СОЛ разликата между избрания вид осигуряване и внесените осигуровки ?

Във връзка с изплащане на парично обезщетение за временна неработоспособност по представен болничен лист за  самоосигуряващо се лице - регистриран земеделски стопанин, e установeно, че лицето е декларирало вид осигуряване - за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт (фонд „Пенсии“) и за общо заболяване и майчинство (фонд „ОЗМ“). Подадените данни на основание чл. 5, ал. 4 от КСО и внесените осигурителни вноски за периода са само за фонд „Пенсии“, а не за декларирания вид осигуряване, включващ и фонд „ОЗМ“.

Дължи ли лицето разликата между декларирания/избрания вид осигуряване и внесените задължителни осигурителни вноски?

 

Знаеш отговора? Влез и провери!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Последни статии от Самоосигуряващо се лице