Дължат ли се осигуровки за подаръчните ваучери за персонала ?

Все повече дружества въвеждат допълнителни социални придобивки с цел повишаване на ангажираността на своя персонал. Пример за това са подаръчните ваучери за рождени дни, 8 март, Великден, Коледа и др. Ще се опитаме да обобщим какво е данъчното и осигурителното третиране по реда на ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО и НЕВДПОВ на допълнителните придобивки под формата на подаръчни ваучери

Първа част:

Дължат ли се осигуровки за подаръчните ваучери за персонала ?

В следващите редове ще се опитаме да дадем отговор на този въпрос.

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече. И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация