Дружество по закона за задълженията и договорите (ДЗЗД) – нещо като нищо, и все пак…

В практиката често се среща форма на бизнес, наречена "дружество по закона за задълженията и договорите". На практика, подобно дружество юридически не съществува.

Съгласно чл. 357 от ЗЗД „с договора за дружество две или повече лица се съгласяват да обединят своята дейност за постигане на една обща стопанска цел“.

Включването на ДЗЗД в кръга на ДЗЛ по ЗКПО доведе до това, че за да се спазват изискванията на данъчните закони, на практика се пренебрегват счетоводните правила.Тази постановка породи и множество практически спорове, които чисто юридически така и не са съвсем „изчистени“.

За какво става въпрос?

Влез и прочети статията на Теодор Тодоров

Чакаме те в ZnamKak.com - влез в профила си или се абонирай !


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация