Дропшипинг – счетоводни и данъчни аспекти

Дропшипинг-ът (dropshipping, в превод "директна доставка") не е ново явление, но започна да набира популярност и на дневен ред излязоха проблемите със счетоводното отчитане и данъчните аспекти.

Представлява модел на организация на търговската дейност, но без поддръжка на складови наличности. Най-общо се свежда до създаване на електронен магазин, чрез който клиентите правят заявки и плащат.

След получаване на заявка и плащане, правите заявка и плащане към доставчик, който вместо на Вас, изпраща директно стоката на Вашия клиент. Достатъчно сериозен бизнес е, точно както и всеки друг бизнес, и следва да се подходи с необходимата сериозност.

Какви са счетоводните и данъчните му аспекти? Това разглежда в статията си  Теодор Тодоров

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход
За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация