Доход на физическо лице от продажба на недвижим имот

Физическо лице (ФЛ) е собственик на сграда от 2007 г.- хотел. Отдава го под наем от 14 г. на дружество, което от своя страна го използва за стопанска дейност.
В момента това ФЛ решава да продаде собствения си имот-същия хотел на друго физическо лице

/ такава е волята на купувача, като ФЛ , а не като ЮЛ /

Може ли да се определи доходът от продажбата на имота като търговска дейност за ФЛ и да се обложи с данък 15 %. по ЗДДФЛ ?
След като сделката е еднократна, счита ли се този доход за облагаем за регистрация по ЗДДС ?


Благодаря предварително ! Д. Костова
 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация