Доходи от финансови инструменти, придобити от местни физически лица

Физическите лица със свободни ресурси все по-често инвестират в различни финансови инструменти като закупуват дялове, акции, облигации и др. самостоятелно или чрез инвестиционни посредници. В тази връзка местните физически лица придобиват разнообразни доходи, както във връзка с притежаването на финансови инструменти (лихви, дивиденти и т.н.), така и доходи от разпореждане с тях (продажба). Все по-актуални стават и инвестициите в крипто валути.

Влез в ZnamKak.com и прочети повече данъчното облагане по ЗДДФЛ на:

1. Доходи във връзка с притежаването на финансови инструменти

Доходи от лихви

Доходи от дивиденти

2. Доходи във връзка със сделки с финансови инструменти

 

Поканихме за гост-автор  Евгения Попова.

Чакаме те в ZnamKak.com!

За да може да прочетеш всички статията, трябва да се абонираш или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация