Доставки, свързани с корабна агентийска дейност

Здравейте!

Имам едно въпрос, който ме вълнува от известно време. Приемам счетоводството на една фирма, която е корабен агент и издава фактури за агентийски такси към фирми от трети страни, но и към фирми от ЕС/това са основно фирми Корабособственици/.

Виждам, че предната счетоводителка не е пускала нито една VIES декларация, въпреки, че има услуги към ЕС, и фирмите са с VAT номер. Това грешка ли е или е заради това, че все пак когато става въпрос за услуги, които са извършвани на пристанището, нещата стоят по друг начин? Като уточнение, във фактурите към Корабособствениците не се начислява ДДС.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация