Доставки на автомобили – втора употреба от дилър - българско данъчно задължено лице по ЗДДС

Дружество "А'' ЕООД, регистрирано по ЗДДС, има намерение да купува автомобили от страни в Европейския съюз, след което да ги продава с цел печалба. Автомобилите не се класифицират като нови за целите на ЗДДС.

Доставчикът на автомобилите – втора употреба е юридическо лице, регистрирано по ДДС лице в другата държава членка и прилага специалния ред на облагане на стоките втора употреба в държава членка, където е установено, т.е. и той е лице – дилър.

На основание чл. 13, ал. 4, т. 1 от ЗДДС закупените от българското дружество автомобили – втора употреба не са вътреобщностни придобивания.

  • Кое е най-важното, което трябва да знаем за пригането на специалния ред на облагане на маржа на цената?
     
  • Как следва да се отрази в дневника по ЗДДС покупката на употребявания автомобил от чуждестранното лице – дилър ?
     
  • Как следва да бъде обложена и отразена в дневника по ЗДДС продажбата на автомобил – втора употреба, закупен от дилър?
     
  • Има ли особености при покупката на стар автомобил от физическо лице – данъчно незадължено за целите на ДДС от друга държава членка ? 

Влез и прочети какво обобщихме!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация