Доставка на услуга, свързана с недвижим имот, разположен на територията на държава-членка на ЕС между две български дружества

Целта на специалното правило за мястото на доставка на услуги, свързани с недвижими имоти, е да се осигури облагане на предполагаемото място на потребление на услугата. 

Услугата се счита за свързана с конкретен недвижим имот, ако е налице пряка връзка между услугата и недвижимия имот, към който тя има отношение.

  • Облага ли се с ДДС доставката на услуга, свързана с недвижим имот, разположен на територията на държава-членка на ЕС между две български дружества ?

Влез и прочети! За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация