Доставка на услуга към дружество от трета страна от регистрирано лице по чл. 97а от ЗДДС


Дружество е регистрирано по чл. 97а от ЗДДС и има предмет на дейност реклама и дигитален маркетинг. Към настоящия момент доставя рекламни услуги на дружества в ЕС с валиден VAT номер.
Предстои да се сключи договори за извършване на дигитален маркетинг с дружества от Канада и САЩ.

1.Как следва да се издават фактурите към дружествата на двете държави извън ЕС? Този оборот ще участва ли при формиране на оборота за задължителна регистрация по чл. 96 от ЗДДС ?

2. Следва ли да бъдат декларирани в справката декларация (кл. 18- доставки по чл. 69, ал. 2) и отчетните регистри по ЗДДС извършените доставки на услуги към клиента от Канада и САЩ, както и трябва ли фактурите да бъдат включени във VIES декларацията?

Дружество е регистрирано по чл. 97а от ЗДДС, с предмет на дейност реклама и дигитален маркетинг. Към настоящия момент доставя рекламни услуги на дружества в ЕС с валиден VAT номер.
Предстои да се сключи договори за извършване на дигитален маркетинг с дружества от Канада и САЩ.

1.Как следва да се издават фактурите към дружествата на двете държави извън ЕС?  Този оборот ще участва ли при формиране на оборота за задължителна регистрация по чл. 96 от ЗДДС ?

2. Следва ли да бъдат декларирани в справката декларация (кл. 18- доставки по чл. 69, ал. 2) и отчетните регистри по ЗДДС извършените доставки на услуги към клиента от Канада и САЩ, както и трябва ли фактурите да бъдат включени във VIES декларацията?

Дружество е регистрирано по чл. 97а от ЗДДС, с предмет на дейност реклама и дигитален маркетинг. Към настоящия момент доставя рекламни услуги на дружества в ЕС с валиден VAT номер.
Предстои да се сключи договори за извършване на дигитален маркетинг с дружества от Канада и САЩ.

1.Как следва да се издават фактурите към дружествата на двете държави извън ЕС?  Този оборот ще участва ли при формиране на оборота за задължителна регистрация по чл. 96 от ЗДДС ?

2. Следва ли да бъдат декларирани в справката декларация (кл. 18- доставки по чл. 69, ал. 2) и отчетните регистри по ЗДДС извършените доставки на услуги към клиента от Канада и САЩ, както и трябва ли фактурите да бъдат включени във VIES декларацията?

Дружество е регистрирано по чл. 97а от ЗДДС, с предмет на дейност реклама и дигитален маркетинг. Към настоящия момент доставя рекламни услуги на дружества в ЕС с валиден VAT номер.
Предстои да се сключи договори за извършване на дигитален маркетинг с дружества от Канада и САЩ.

1.Как следва да се издават фактурите към дружествата на двете държави извън ЕС?  Този оборот ще участва ли при формиране на оборота за задължителна регистрация по чл. 96 от ЗДДС ?

2. Следва ли да бъдат декларирани в справката декларация (кл. 18- доставки по чл. 69, ал. 2) и отчетните регистри по ЗДДС извършените доставки на услуги към клиента от Канада и САЩ, както и трябва ли фактурите да бъдат включени във VIES декларацията?


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация