Доставка на услуга към дружество от трета страна от нерегистрирано по ЗДДС лице

 Дружество е е нерегистрирано по ЗДДС лице. Извършва доставка на услуга по посредничество на  юридическо лице, установено и регистрирано на територията на САЩ.
 

1. Следва ли българското дружество да се регистрира по ЗДДС?
2. Оборотът от извършването на услуги по посредничество, участва ли при формирането на оборот за задължителна регистрация по чл.96, ал.1 от ЗДДС?


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация