Доставка на стоки или услуги, за които не е ползван данъчен кредит

Дружеството закупува лек автомобил, брой места 4+1. За покупката е издадена фактура, в която не е начислен ДДС на основание чл.143 от ЗДДС ( режим на облагане на маржа - стоки втора употреба ).

  • При продажбата на този автомобил, дружеството има ли право да документира доставката като освободена и да не начисли ДДС на основание чл.50, ал.1, т.2 от ЗДДС?
  • Кои са условията, които следва да са изпълнени, за да се приложи разпоредбата на чл. 50, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗДДС ?

Влез и прочети какво обобщихме!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация