Допълнителни парични вноски в дейността

Когато предприемач започва нов бизнес, обикновено би трябвало да си направи сметка колко средства ще му е необходимо да инвестира. Тези необходими първоначални средства представляват началният капитал, с който трябва да се започне бизнесът.

Ако на предприемача “сметката му излезе”, т.е. направени са достатъчно точни предположения и оценки, то в бизнеса няма да се наложи да се правят допълнителни инвестирания.

Много често обаче “сметката не излиза”. В резултат на подобни ситуации се появява нужда от допълнителни парични средства, които предприемачът трябва да направи. Ако тези средства се търсят извън бизнеса и неговия собственик, то това ще бъде най-често банков кредит, нов съдружник или заем от друго лице. Тези случаи не са предмет на настоящия материал. Ако средствата се осигуряват от предприемача, то тогава сме в типична ситуация на допълнителни парични вноски в дейността.

гост-автор: Теодор Тодоров

 Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход

Влез в ZnamKak.com! За да знаеш повече. И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация