Допълнителни вноски в дружеството от неговите собственици

Основание за увеличаване на допълнителен капитал може ли да се прави по всяко време ?
В смисъл съдружниците решават да внесат лични средства за подпомагане на дейността и покриване на загуби.

Оповестяват ли тези вноски в личните си декларации по ДДФЛ, трябва ли да си начисляват лихви, могат ли в последствие да вземат решение за намаляване на допълнителния капитал и да си върнат средствата ?


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация