Докуметиране на бонус, предоставян под формата на допълнително количество стока

Как следва да се докуметира бонус, предоставян  под формата на допълнително количество стока поради достигнат определен оборот, т.е. като натурален рабат от договорената цена на доставките ?

При използвана схема Производител - Дистрибутор - Краен клиент, правилно ли е разбирането, че предоставянето на отстъпка в натура директно на крайните клиенти е в съответствие с действащите разпоредби на ЗДДС и практика на СЕС?

Влез и прочети! 

За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация