Документи при прехвърляне на майчинството от осиновителката след 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни - чл. 53в ал.3 КСО

Съгласно чл. 164б. ал. 2 КТ когато детето е осиновено от съпрузи, отпуска при осиновявяне на дете до 5 години със съгласието на осиновителката може да се ползва вместо нея от осиновителя след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст, когато работи по трудово правоотношение. Когато осиновителят е починал, отпускът може да се ползва от един от родителите на осиновителката или на осиновителя, когато работи по трудово правоотношение

От тази статия ще научиш какви документи се подават от осиновителя/родителя на осиновителката или на осиновителя, осиновителката и техните работодатели и какви са изискванията за ползването на това майчинство.

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече!

С нормативните промени в сила от 01.07.2019

 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация