Документи при прехвърляне на майчинството от осиновителката или осиновителя, когато сами са осиновили детето след 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни - чл. 53в ал.3 КСО

След изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване, когато осиновителката или осиновителят сами са осиновили дете, могат да прехвърлят майчинството на  един от техните  родители, когато той работи по трудово правоотношение./Чл. 164б. (3) КТ и Чл. 164б. (5) КТ изречение второ/

В тази статия сме обобщили какви документи се подават от осиновителката/осиновителя, техните родители и работодатели и  какви са изискванията за ползването на това майчинство

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече!

С нормативните промени в сила от 01.07.2019


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация