Документи, издавани от работодателя съгласно Закона за мерките и действията по време на извънредното положение

Със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение се приеха специални мерки, които имат отношение към трудовите отношения в страната, чрез които се цели ограничаване на събирането на голям брой хора на едно място, във връзка с пандемията от COVID-19.

Основна цел на промените в трудовото законодателство е да се насърчи промяна в организация на работата в предприятията за определено време, така че да не се прекратява дейността им, а трудът на работниците и служителите да се извършва от собствения им дом.

Сърдечно благодарим на адв. Димитър Джутев и екипа на  www.ehr.bg, които ни предоставиха кратка характеристика и най-често използваните образци на документи, които работодателят ще се наложи да издаде по време на извънредното положение.

Влез в Znamkak.com ! За да знаеш повече! И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация