Документи за 15-дневен отпуск на осиновител на дете до 5 години - чл 53в ал.2 КСО- обновена

Когато осиновителката и осиновителят се намират в брак, осиновителят има право на 15-дневен отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст при условията на пълно осиновяване от деня на предаване на детето за осиновяване.

В тази статия сме описали какви са условията за това и какви документи следа да се подадат от осиновителя и неговия работодател.

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече!

с нормативните промени от 01.08.2022 г.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Последни статии от Майчинство