Документи за прехвърляне на майчинството на приемен родител след навършване на 6-месечна възраст на детето, настанено по реда на чл. 26 от ЗЗД - чл. 50 ал.7 КСО

Съгласно 163 ал. 12 от КТ, когато детето е настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето при съпрузи, със съгласието на работничката или служителката след навършване на 6-месечна възраст на детето нейният съпруг може да ползва вместо нея отпуск за остатъка до 410 дни

В тази статия сме обобщи.и какви са условията за това и какви документи се подават

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече!

С нормативните промени от 01.07.2019


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация