Документи за прехвърляне на майчинството на баща след навършване на 6-месечна възраст на детето - чл.50 ал. 7 КСО

Съгласно чл. 163 ал. 10 от КТ, изречение първо,  със съгласието на майката след навършване на 6-месечна възраст на детето бащата може да ползва вместо нея отпуск за остатъка до 410 дни.

От тази статия ще разбереш какви са условията за това и какви документи се подават от бащата и неговия работодатал.

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече!

С нормативните промени в сила от 01.07.2019


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация