Документи за получаване на 50% от майчинство - обезщетението за гледане на дете до 2 години чл 54 КСО

Когато майката не използва допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко дете по чл. 53 от КСО, при определени условия тя има право на обезщетение по чл. 54 от КСО в размер 50 на сто от обезщетението по чл. 53 от КСО

Паричното обезщетение по чл. 54 от КСО, когато майката не ползва допълнителния отпуск за отглеждане на малко дете по чл. 164 от КТ и не е дала съгласие отпускът да се ползва от друго лице (баща, баба или дядо на детето) – не се изплаща при настаняване на детето в детско заведение на пълна държавна издръжка ( чл. 54, ал. 3 от КСО).

По смисъла на § 1, ал. 1, т. 14 от Допълнителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване “Детски заведения на пълна държавна издръжка” са заведенията, в които на децата се осигуряват жилище, храна и облекло за сметка на държавния и общинските бюджети, БЕЗ ДА СЕ ЗАПЛАЩА ТАКСА
Т.е яслата не попада в тази група и независимо че детето е на ясла, майката може да получава 50% от майчинството.

В тази статия ще прочетеш какви са  условията за  получаване на това обезщетение и какви документи се подават от майката (осиновителката)  и нейния работодател.

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече!

 

С нормативните промени в сила от 01.07.2019


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Последни статии от Майчинство