Документи за отглеждане на дете, настанено при близки и роднини или в приемно семейство от 1 до 2 години - чл.53 ал.3 КСО

Съгласно чл. 164а ал. 1 от КТ, право на отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст имат лицата, при които е настанено дете по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

В тази статия сме обобщили какви документи се подават от родителя и неговия работодател и какви са изискванията за ползването на това майчинство?

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече!

!

С нормативните промени от 01.07.2019


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация