Документи за майчинство при осиновяване на дете до 5-годишна възраст за срок до 365 дни- чл.53в ал.1 КСО

Съгласно чл. 164б. (1) КТ,  работничка или служителка, която осинови дете до 5-годишна възраст, има право на отпуск за период от 365 дни от деня на предаването на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст.  Право на такъв отпуск  има и работникът или служителят в случаите, когато сам е осиновил детето

От тази статия ще разбереш какви документи се подават от осиновителката/работника и работодателя и какви са изискванията за ползването на това майчинство.

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече!

С нормативните промени в сила от 01.07.2019


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация