Документи за майчинство при временно настаняване на дете до една година по чл. 26 от ЗЗД -чл.50 ал.5 КСО

Съгласно Чл. 26. (1) ЗЗД Настаняването на дете в семейство на роднини или близки, както и настаняването на дете за отглеждане в приемно семейство, социална услуга - резидентен тип или специализирана институция се извършва от съда. До произнасяне на съда дирекция "Социално подпомагане" по настоящия адрес на детето извършва временно настаняване по административен ред.

Работничка или служителка, при която е настанено дете по този ред има право на отпуск и обезщетение.

Какви са условията за това може да прочетеш в тази статия

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече!

С нормативните промени от 01.07.2019


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация