Документи за майчинство - за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст -чл. 53 КСО

Съгл чл. 164. (1) от КТ, след използване на отпуска поради бременност, раждане или осиновяване, ако детето не е настанено в детско заведение, работничката или служителката има право на допълнителен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст.

 

В тази статия ще прочетеш какви са условията за това и какви документи се подават от майката  и работодателя

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече!

 

 

С нормативните промени в сила от 01.07.2019


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Последни статии от Майчинство