Документи за годишното изравняване на ДОД при работодателя

От догодина за доходите за 2019 г.:

  • работодателят ще издава Служебна бележка за изплатения облагаем доход само при поискване от лицето. Срокът за издаване ще е 14-дневен срок от датата на поискването ѝ.
  • Служебни бележки по чл. 45 няма да се прилагат вече към данъчните декларации по чл. 50 ЗДДФЛ
     
  • Работодателят ще има задължението да изготвя нова справка - съгл. чл. 73 ал. 6 за изплатените през годината облагаеми доходи по трудови правоотношения и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски.
     
  • Справката ще се подава само в електронен вариант и срокът ще е до 28 февруари
     

Важно! За доходи, получени през 2018 остават да важат старите правила на чл. 45.  Работодателят е длъжен да издава Служебна бележка по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗДДФЛ и Служебна бележка по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ

В тази статия сме обобщили кога и в какви срокове се издават тези служебни бележки и какви документи следва да представи лицето, за да ползва данъчни облекчения и да му се преизчисли годишния ДОД от основния работодател
 

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече. И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация