Документиране на консумативните разходи от гледна точка на ЗДДС при хипотеза на наем на недвижим имот

С една от промените в ЗДДС с ДВ брой 52 от 2022 г. временно беше променена ставката, с която се облагат доставките на природен газ - съответно от 20% на 9%.

Подобна промяна веднага предизвика дебати, с каква ставка следва да се фактурира използваният газ от наемодателя на наемателя.

Този казус е малко по-общ и независимо, че в момента е предизвикан от промяна в ставката, с която се облага газът, той обхваща малко по-широка гама от разходи, наречени консумативниКонсумативните разходи, включват в себе си комуналните разходи, но не се ограничават само до тях. Могат да бъдат както разход за газ, но също така и електроенергия, вода, почистване, обслужване на общи част, данък сгради, такса смет и т.н.

Отговорът на казуса се крие в клаузите на договора за наем по отношение на консумативните разходи. Възможни са четири хипотези на уреждане на отношенията между наемател и наемодател.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация