Документиране на извършена доставка, за която е получено авансово плащане

1. Във връзка с доставка на територията на страната е издадена фактура за получено авансово плащане. При осъществяване на доставката и получаване на стоката какъв документ следва да се издаде – дебитно известие към авансовата фактура или фактура?

2. Дружеството e превело аванс на доставчик, за което е издадена фактура с начислен данък добавена стойност. На по-късен етап  е осъществена доставка на стоката, при което  е издадена фактура  за 100% от стойността на доставката и кредитно известие на фактурата за платения аванс. 

Възможно ли е да бъде издадено кредитно известие към фактура за направено авансово плащане, независимо, че авансът не е върнат?

 

Влез и прочети какво обобщихме! За да знаеш повече.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация