Документиране на авансово плащане при вътреобщностна доставка по чл.7, ал.1 от ЗДДС

 

В тази статия сме обобщили :

  • Кога следва да се издаде фактура при ВОД и кога е изискуемостта на данъка ?
  • Какъв документ следва да се издаде при получен аванс по ВОД и за кой данъчен период следва да се отрази в дневниците за продажби и VIES ?

Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация