Договор за счетоводни услуги – какво задължително трябва да знаем и как да се защитим

Договор за счетоводни услуги – какво задължително трябва да знаем и как да се защитим.

  • Задължителна ли е писмената форма?
  • С какви права разполага счетоводителят при неплащане на възнаграждението в срок?
  • Каква отговорност към клиента носи счетоводителят?

Гост-автор е доц. д-р Николай Колев


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Последни статии от Данъци и счетоводство