Дистанционни продажби през платформата ETSY и издаване на касови бележки

Дружеството ще извършва дистанционни продажби през платформата ETSY от склад в България. Продажбите ще са както към физически лица от други европейски държави, членки на Европейския съюз, така и към физически лица от трети страни. За тези продажби същото ще получава ордер през платформата на ETSY.

В тази връзка са поставени следните въпроси:

1. Следва ли за посочените дистанционни продажби да се издава фискална касова бележка от ЕКАФП и ако да - това важи за всички продажби или само за тези от страните членки на ЕС?

2. В кой момент би трябвало да се маркира във фискалното устройство съответната продажба, при положение че плащането и изпращането не се случва в един и същи ден?

3. Каква стойност би трябвало да се маркира на фискалната касова бележка -стойността на поръчката или стойността на поръчката минус таксите и комисионите на ETSY, която ще съответства впоследствие на реално постъпилите суми по поръчката?

Влез и прочети! За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация