Дивидент, разпределен от юридическо лице, ЕООД, към фондация

Здравейте,
Имам следния въпрос: дивидент разпределен от юридическо лице ЕООД, към фондация, учредена в обществена полза, която извършва и стопанска дейност - следва ли да се разпредели към стопанската и нестопанската дейност и съответно частта за стопанската дейност да е необлагаем приход (който ще се приспадне в ГДД), а към нестопанската дейност да се обложи с данък при източника от 5%?

Предварително благодаря!

Поздрави

 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация