Дерегистрация по инициатива на органа по приходите. Основания и процедура

Органите по приходите могат по своя инициатива да прекратят регистрацията по ЗДДС на данъчно задължено лице.

Кои са основанията за това , може да прочетете ако се регистрирате от бутон Регистрация или влезете в своя профил от Бутон Вход.

 

С нормативните промени от ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация