Дерегистрация по ЗДДС и начисляването на ДДС по реда на чл.111 за стара сграда

1. По какъв начин следва да се определи данъчната основа на наличните сгради при дерегистрацията във връзка с начисляването на ДДС по реда на чл.111 от ЗДДС?

2. Следва ли да се приложи чл.45, ал.3 от ЗДДС, предвид факта, че сградите не са нови по смисъла на ЗДДС и доставката на стара сграда е освободена?


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация