Деклариране на получен през 2022 г. доход, отнасящ се за положен труд през 2021 г.

Възнагражденията, отнасящи се за положен труд за минало време, се разпределят за отработените дни, през които трудът е положен.

Как следва да се определи окончателният размер на месечния осигурителен доход  при получено възнаграждение, получено през 2022 г., отнасящо се за положен труд през 2021 г. ?

Допустимо ли е в Таблици 1 и 2 да попълните реалния осигурителен доход за 2021 г., въпреки че ще има разминаване с декларирания облагаем доход в Приложение 3 за същата година (тъй като полученият през януари 2022 г. доход, ще бъде деклариран с ГДД за 2022 г.)?


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Последни статии от Самоосигуряващо се лице