Декларация образец 1 и Декларация образец 6 за СОЛ

Самоосигуряващият се е физическо лице, което е длъжно да внася осигурителни вноски за своя сметка.

Самоосигуряващите се лица (СОЛ) според чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО и чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО са задължително осигурени за:

- инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт (фонд Пенсии);

- здравно осигуряване.

На основание чл. 4, ал. 4 от КСО тези лица могат да се осигуряват по свой избор и за фонд „Общо заболяване и майчинство“.

Какви декларации се подават в НАП, кой ги подава и в какви срокове ?

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече. И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация