Декларация образец 1 и Декларация образец 6 за обезщетение по чл. 222 ал.1 от КТ

Съгласно чл.222, ал.1 от КТ това е обезщетение за оставане без работа след уволнение на работник на някое от следните основания:

- поради закриване на предприятието или на част от него;

-  съкращаване на щата;

-  намаляване обема на работа;

- спиране на работата за повече от 15 работни дни;

-  отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което той работи, когато то се премества в друго населено място или местност;

- когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност.

 Как следа да се подадат Декларации образец №1 и образец №6

 

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече. И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация