Декларация образец 1 и Декларация образец 6 за лица на трудов договор

Лицата по трудово правоотношение според чл. 4 от КСО и чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЗО са задължително осигурени за:

-          фонд Пенсии - инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт;

-          Общо заболяване и майчинство;

-          Трудова злополука и професионална болест;

-          Безработица;

-          Здравно осигуряване.

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече. И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация