Декларация образец 1 и Декларация образец 6 за лица на граждански договор

Гражданският договор е вид договор, който обичайно се сключва за извършване на определена работа, като е прието наетото лице да наричаме изпълнител, а работодтелят му възложител. Лицата, полагащи труд без трудово правоотношениеса изпълнителите по граждански договор срещу определено възнаграждение (договор за изработка- чл. 258 от ЗЗД, договор за поръчка - чл. 280 от ЗЗД). Тези лица са задължително осигурени за:

- Фонд „Пенсии“ - инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт;

- Здравно осигуряване.

Осигуровки се дължат:

- когато лицата получават месечно възнаграждение равно или над една минимална работна заплата, след намаляването му с разходите за дейността, определени по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (основание чл. 4, ал. 3, т. 5 от КСО);

- независимо от размера на възнаграждението, ако са осигурени на друго основание през съответния месец (чл. 4, ал. 3, т. 6 от КСО);

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече. И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация