ДДС при финансовите посредници

Такава е обстановката у нас и по света, че лихвените нива спаднаха и достъпът на физически лица до паричен ресурс поевтиня. Разбира се, що се отнася до жилищни кредити, основен кредитор у нас са банките. И тъй като банките имат интерес да предоставят колкото може повече кредити, за изпълнение на тази си цел, много (ако не и всички) от тях започнаха да разчитат на посредници, които да им намерят потенциални клиенти.

Разбира се, ако се стигне до подписване на договор за кредит, банките си плащат комисионната за намирането на клиент на посредника, но най-често доста настоятелно изискват от него да фактурира без ДДС, като се позовават на чл.46 (1) т.1 от ЗДДС:
“Освободена доставка е договарянето, отпускането и управлението на кредит срещу насрещна престация (лихва) от лицето, което го отпуска, включително отпускането, договарянето и управлението на кредит при доставка на стоки при условията на договор за лизинг”

 

Дали обаче са прави в тази си претенция?

Влез и прочети! За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация